2007

Zastupitelský úřad Moskva – reprezentační prostory


 

Pražský hrad – Bazilika sv. Jiří


 

Jízdárna Pražského hradu