interiéry s tradicí od roku 1992
Menu

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů

Společnost AKIT s.r.o., se sídlem U Libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha 8 – Libeň, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 10930, IČ: 45803293, zpracovává v případě vaší poptávky služeb, odeslání dotazu k produktu, vložení recenze k produktu, přihlášení odběru newsletteru či objednání produktů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • doručovací adresu
  • telefonní číslo
  • fakturační adresu

Správce osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem AKIT s.r.o., se sídlem U Libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha 8 – Libeň, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 10930, IČ: 45803293. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Důvody ke zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů, jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy, ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce, archivnictví vedené na základě zákona, výběrová řízení na volná pracovní místa, plnění zákonných povinností ze strany správce, ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů a dále pro bezproblémové používání webových stránek, možnost odeslání dotazu prostřednictvím webových stránek, pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce, případně k uskutečnění objednávky v e-shopu, vložení recenze či hodnocení produktu, přihlášení odběru newsletteru nebo odeslání dotazu k produktu. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Kontaktní informace a zpětvzetí souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu akit@akit.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce (viz odstavec Správce osobních údajů v tomto článku).