interiéry s tradicí od roku 1992
Menu

Informace pro spotřebitele ve smyslu §14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele:

„Kupující, který je spotřebitelem podle §2 odst. 1, písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tedy je fyzickou osobou nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím. Orgánem věcně příslušným k řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00), jejíž internetové stránky jsou http://www.coi.cz.