interiéry s tradicí od roku 1992
Menu
Blog
#

Obvodní soud pro Prahu 1 v rukách firmy AKIT

26. 07. 2019

Dovolujeme si představit zajímavý dlouhodobý projekt v samém centru Prahy.

V červenci 2018 společnost AKIT podepsala rámcovou smlouvu na výrobu a dodání historizujícího nábytku pro kanceláře soudců. Realizace probíhá v letošním roce a plánována je i na léta budoucí. Projekt řeší interiérové vybavení rozlehlé budovy na nároží Celetné ulice a Ovocného trhu, stojící na místě, kde byl ve 14. století dvůr české královny, který se tak nacházel v bezprostřední blízkosti Králova dvora. Po smrti krále Václava IV. sídlo při cestě z bohatých kutnohorských stříbrných dolů koupila staroměstská obec a upravila je na mincovnu, která zanikla v roce 1434; znovu obnovena byla roku 1539 a pracovala až do roku 1783, kdy se zde usídlilo Zemské vojenské velitelství. Dnešní pozdně barokní stavbu nechal vybudovat mincmistr František Josef Pachta z Rájova v letech 1755 podle projektu J. J. Wircha, v roce 1784 ji upravil F. Heger a upravována byla i později. Zvláště cenný je portál s plastikami horníků a vojínů od I. F. Platzera z roku 1755. Část sklepů si zachovala pozdně gotický charakter, v přízemí jsou pozdně barokní klenby. V roce 1848 došlo před domem k prvním srážkám mezi pražskými vzbouřenci a vojáky zemského vojenského velitele generála A. Windischgrätze. Při zásahu zahynula Windischgrätzova manželka, která zásahu vojska přihlížela z okna; není jasné, zda šlo o zbloudilou kulku, či zda se kněžna stala obětí politické vraždy. Od roku 1849 budovu vlastnilo ministerstvo spravedlnosti a zemský soud, soudním účelům slouží do současnosti.

Překrásnou budovu průběžně doplňujeme nábytkem z masivu, který se snaží dodržet rámec a charakter místa. Aktuálně je již 5 kanceláří  vybaveno novým nábytkem, který ladí s původním historickým mobiliářem. Je veliká radost oživovat budovu nově vyrobenými interiérovými prvky, které ovšem ctí ducha stavby a její původní ráz…

Pavlína Klementová
Marketing, AKIT